Historie vývoje zařízení EaSun - www.easun.eu

Historie vývoje zařízení EaSun

Právě se nacházíte: Home / vyvoj / 

05.12.2023
Rozlišení web rozhraní pro MQTT brokera a MQTT příjem

 

Původní ...

 

Nový ...

 

02.12.2023
Testování vlastního MQTT serveru

 

 

28.11.2029
Test možné aktualizace přes http - nepoužitelné, není kam uložit aktualizaci .bin

 

 

25.11.2023
Zasílání zpráv o chybách na email.
Hlášení typu .. chyba MQTT, chyba hodnot z měření, kontrola teplot a zapnutí relé
Nepoužitelné - moc pomalé pro veřejné servery

 

 

23.11.2023
Vlastní MQTT broker na vnitřní síti
Vlastní MQTT klient přes internet: test.mosquitto.org
Využití měření pomocí sond na AC a DC a zasílání dat přes WiFi
Připravujeme vlastní MQTT server

 

 

20.11.2023
Připravuji měření a posílání dat pomocí vlastního MQTT brokeru popř. klienta
Další ESP32 pro měření AC a DC a zpracování dat
Vlastní nastavení názvu pro MQTT
Možnost posílání dat přes zprostředkovatele

ÚDAJE PRO MQTT

Např. easun/solarW - posílá data ze solárních panelu ve Wattech, rozlišují se velké a malé znaky, je potřeba toto dodržovat.
Pro zkoušení doporučuji např. MQTT Explorer

 

 

15.11.2023
Dokončení kontrol MIN a MAX teplot a spínání relé podle solární výroby a
jestli je solární výroba = 0 pak přepnutí na distributora,
pokud je samozřejmě povolen

 

 

13.11.2023
Příprava na nové zobrazování proměnných přes WiFi web
Nové formuláře pro vkládání dat

 

 

12.11.2023
Web stránky ... nastavení pouze přes WiFi
Možnost nastavení hodnot pro teplotní čidla

Min °C .... Max °C
Po dosažení teplot pro jednotlivá čidla
se automaticky přepne na další topné těleso
pokud je nastaveno rozmezí teplot OD .. DO vyšší než 0

Možnost pustění topných těles i bez solární výroby
Nastavení distributora .. Ano .. Ne
Možnost nastavení odběru v % od distributora od 20% do 100%

 

 

08.11.2023
Kompletní Web stránky pro nastavení WiFi, MQTT, teplot pro čidla
.. a web stránka pro zobrazení hodnot z teplotních čidel
.. a web stránka pro zobrazení všech hodnot měření
Video 5

 

 

06.11.2023
Měření teploty vody až 3 tepelná čidla
Připravuji možnost přepnutí až na 3 topné tělesa
podle nastavených teplot na ohřev vody
a počtu použitých teplotních čidel
Jedním SSR relé lze po přepnutí ovládat další topné těleso
Použití přepínání pomocí relé, které ovládají stýkače pro topná tělesa
 

 

04.11.2023
Web rozhraní pro nastavení MQTT hodnot z Solar Assistant

Video 4
Pro testování MQTT: mqtt-explorer.com
Nastaveni MQTT Solar Assistant: solar-assistant

 

 

03.11.2023
Web rozhraní pro nastavení WiFi a MQTT, prvotní nastavení EESID, Hesla a IP pro MQTT

Video 4

 

02.11.2023
Nové sestavení ESP32, podpora WiFi i LAN, testy provozu podle sítě

 

01.11.2023
Při prvním spuštění
AP režim pro nastavení WiFi a MQTT pomocí web stránky
 
Po restartu provoz podle vložených dat s možností editace přes WiFi

 

 

31.10.2023
Vylepšené měření pomocí PZEM004T
Kontrola napětí mezi MQTT a PZEM
Přesné měření odběru topného tělesa
Není nutný test základního odběru topného tělesa

 

 

30.10.2023
Prvotní test LAN a WiFi
Na výběr z těchto možností pomocí DHCP
Kontrola komunikace MQTT
Průběžný test popř. nucený restart

 

 

21.10.2023
Kontrola komunikace mezi měničem přes LAN
stávalo se nám, že docházelo ke ztrátám paketu,
tak jsme natáhli optiku namísto CAT 6a kabelu
v souběhu kabelu a napájení docházelo k rušení
a tedy k výpadkům např. ping..,
proto to hlídáme v nové verzi a pokud k tomu dojde,
vše se znovu automaticky restartuje

 

 

20.10.2023
Zase jsme zpřesnili výpočty mezi výrobou a spotřebou

 

 

 

11.10.2023
Připrava na další proudové sondy
AC - topné těleso
AC - měření celkového odběru
DC - solární výroba
pro nezávislé měření i mimo MQTT ...
Zapojení čidla pro nezávislé měření teploty vody

 

 

 

10.10.2023
Zkouška napájení pomocí PoE, zdroj
a zálohování při výpadku pomocí nabíjecích článku 16850

 

 

09.10.2023
Zavádíme standard pro zapojování hardware

 

 

08.10.2023
Zlepšili jsme výpočty mezi výrobou a spotřebou

 

 

05.10.2023
Podpora DHCP Lan.
Kontrola pomocí WatchDog - hlídací pes,
při výpadku MQTT nebo topného tělesa se aplikace restartuje

 

 

06.10.2023
Nová verze SW pro ovládání přetoků energie

 

 

26.09.2023
... začátek skládačky

 .